Adres

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży
im. WANDY TOMCZYŃSKIEJ

Organizacja Pożytku Publicznego
(od 21.12.2004 r.)

ul. Wrzosowa 28, 05-120 Legionowo,
tel.: (22) 774-26-92
http://www.fundacja-tomczynskiej.pl
fundacja-tomczynskiej@fundacja-tomczynskiej.pl

NIP: 536-17-05-345
KRS: 0000111294

Nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Legionowie nr
33 8013 0006 2001 0003 6676 0001

Zapraszamy na stronę!

Jesteśmy lokalną, pozarządową organizacją społeczną.

Nie chcemy powielać zadań i działań realizowanych przez inne instytucje: szkoły i placówki opiekuńcze. Pomagamy młodym ludziom w wyrównaniu szans edukacyjnych, poprzez tworzenie dla szczególnie uzdolnionych, niezamożnych dzieci i młodzieży, programu działań twórczych i aktywizujących. Pragniemy kształtować i promować patriotyczno-społeczne postawy, przez podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej i tożsamości lokalnej.

Aktualności

Ikona

Zaproszenie
(20.09.2016 r., godz. 14.45)

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży im. WANDY TOMCZYŃSKIEJ oraz Towarzystwo Przyjaciół Legionowo zapraszają na prezentację tomiku poezji Bronisławy Romanowskiej Mazur.

Ikona

Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody Patronki z dnia 09 09 2015 roku
(29.09.2015 r., godz. 16.10)

Zapraszamy do zapoznania się.

Ikona

Zaproszenie
(08.09.2015 r., godz. 14.40)

Prezydent Miasta Legionowo oraz Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej serdecznie zapraszają na obchody Dnia Fundacji, które odbędą się w dniu 17 września 2015 roku w Legionowie.

Copyright

© 2010 - 2012 Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. WANDY TOMCZYŃSKIEJ
Projekt: INFOSTRONY - Adam Podemski, adam.podemski@infostrony.pl